درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

عقيده / تفاوت بين توصيف خداوند به"علم" و توصيف أو به دانستن

تفاوت بين توصيف خداوند به"علم" و توصيف أو به دانستن

تاریخ انتشار : 2015-11-05 | عرض : 2640
- Aa +

الفرق بين وصف الله بالعلم و وصفه بالمعرفة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف