درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

بخش طهارت و مسائل مربوط پاکیزگی / آیا تماس منی با لباس آن را نجس می کند؟

آیا تماس منی با لباس آن را نجس می کند؟

تاریخ انتشار : 2015-12-09 | عرض : 12178
- Aa +

آیا تماس منی با لباس آن را نجس می کند؟

نجاسة  المني؛

بسم  الله  الرحمن  الرحيم
قول  صحیح از میان اقوال اهل  علم در مورد  منی این است که منی پاک می باشد و تماس آن با لباس یا بدن  موجب نجاست آنها نمی شود  زیرا  در صحیح  مسلم حدیث (۲۸۸) از عائشه رضي  الله  عنها  روایت  است می گوید: (كنت  أفركه  في ثوب  النبي  صلى  الله  عليه  وسلم  فركا  فيصلي  فيه )يعني: (من منی را از لباس رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم محکم  می مالیدم  و سپس ایشان  با همان لباس نماز می خواند) از اینرو  اگر  نجس می بود مالیدن کفایت  نمی کرد  بلکه  باید  شسته  میشد و این روایت را  روایت دیگری در صحیح مسلم (۲۹۰) از حدیث  عائشه رضی  الله عنها  تقویت  می کند  که  فرمود: ( لقد  كنت  أحكه في ثوب  النبي  صلي  الله  عليه  وسلم  يابسا  بظفري)يعني: (من منی ای را که در لباس رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  خشک  شده  بودم  را با انگشتم  می سائیدم) و واضح  است  که  نجاست  بوسیله مالیدن  و سائیدن برطرف  نمی شود لذا  از اینجا  فهمیده  می شود  که  منی  نجس  نیست  و این دیدگاه قول مذهب  شافعی  و حنبلی  است. والله  أعلم.

شیخ  دکتر/خالد  بن  عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف