درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

زکات / زکات أموال صرف شده در سرمایه گذاری های شکست خورده؛

زکات أموال صرف شده در سرمایه گذاری های شکست خورده؛

تاریخ انتشار : 2016-01-13 | عرض : 2305
- Aa +

زکات أموال صرف شده در سرمایه گذاری های شکست خورده؛

الزكاة في المساهمات المتعثرة؛

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.
أما  بعد:
در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:
بنابر قول صحیح اهل علم، اموالی که در سرمایه گذاری های شکست خورده از دست می ورند نه یک مرتبه و نه چندین مرتبه مشمول زکات نمی گردند زیرا اموال مذکور در حکم مال گمشده است و در صورتیکه مال گمشده بصورت غیرقابل  پیشبینی شده وارد اموال انسان شود، یک درآمد  جدید  محسوب می شود و در نتیجه  مشمول زکات نمی گردد.
و چه بسا این  سؤال پیش  بیاید که: آیا بدهی مرتبط به املاک و مستغلات به ارزش نهصد  هزار ریال سعودی تاثیری بر زکات مالی که شخص  در اختیار دارد می گذارد؟ پاسخ این است که: زمانی بدهی ها بر زکات مال تحت اختیار  شخص تاثیر می گذارند که مال تحت اختیار شما پول نقد باشد لذا میزان بدهی را از میزان مال تحت اختیارتان کسر کنید اگر مبلغ حاصل به حد نصاب برسد و یک سال بر آن گذشته باشد در این صورت بایستی  زکات آن را پرداخت  کنید و اگر به حد نصاب نرسد در این حالت مشمول پرداخت زکات نمی گردد.
شیخ دکتر/خالد بن عبدالله  المصلح
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف