درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

روزه / اگرمقداری ازآب وضوءهنگام چرخاندن آب در دهان و بینی به گلوی روزه داربرسد روزه اش باطل می شود؟

اگرمقداری ازآب وضوءهنگام چرخاندن آب در دهان و بینی به گلوی روزه داربرسد روزه اش باطل می شود؟

تاریخ انتشار : 2016-01-16 | عرض : 4101
- Aa +

اگرمقداری ازآب وضوءهنگام چرخاندن آب در دهان و بینی به گلوی روزه داربرسد روزه اش باطل می شود؟

إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء الي جوفه فهل يفطر بذلك؟

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.
أما  بعد:
در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:
اگر مقداری از آب وضوء هنگام چرخاندن آن  به دهان و بینی روزه دار بدون اختیار او به گلویش  برسد  روزه  اش  صحیح  است زیرا همه  باطل  کننده  های روزه زمانی موجب  بطلان  روزه  می شوند که  فرد عمدا و آگاهانه (بدون فراموشی) و از روی اختیار  از آنها استفاده  کند  لذا سه مؤلفه: آگاهی (عدم فراموشی)، اختیار و عمد  در استفاده از باطل  کننده  های روزه موجب تحقق بطلان روزه می شود  اما اگر یکی  از مؤلفه ها و شروط  وجود نداشته باشند  گناهی  بر او نیست و روزه اش صحیح  می باشد از اینرو اگر هنگام چرخاندن  آب وضوء به دهان و بینی خود چیزی از آن آب، بدون  قصد و اراده به گلویش  برسد وضویش  صحیح می باشد  و اهل علم در این خصوص(رسیدن غیر ارادی آب وضوء به گلوی روزه دار از طریق  چرخاندن آن در دهان و صحیح بودن روزه اش)  اتفاق  نظر دارند اما در مورد (رسیدن غیرارادی آب وضوء به گلوي روزه دار از طریق  چرخاندن آن در بینی و صحیح بودن روزه) اجماع وجود ندارد بلکه راي جمهور(اكثريت) فقهاء مى باشد.
شيخ دکتر/خالد بن عبدالله المصلح

مطالب مرتبط

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف