درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

روزه / خون قاعدگی- به مدت یک روز- قطع شد و او آن روز را روزه گرفت؛

خون قاعدگی- به مدت یک روز- قطع شد و او آن روز را روزه گرفت؛

تاریخ انتشار : 2016-01-16 | عرض : 2185
- Aa +

خون قاعدگی به مدت یک شبانه روز از خانمی قطع شد و او آن روز را روزه گرفت اما روز بعد دوباره خونریزی شروع شد؛ حکم روزه ای که در آن روز که گرفته است چیست؟

انقطع عنها الدم فصامت؛

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:روزی که در آن خونریزی  قطع شده است متعلق به چرخه  قاعدگی می باشد- زیرا از فردای آن روز  دوباره خونریزی  ادامه  پیدا  کرده  است- از اینرو بایستی روزه آن روز را قضاء کند ولی قضای  نمازهای آن روز واجب نیست از این جهت که تکرار خونریزی  دلیل قطع نشدن قاعدگی  است و این مسأله در بسیاری  از بانوان پیش می آید طوریکه خون قاعدگی  در مواردی خشک می شود  و تا یک شبانه روز یا نصف روز و یا در مواقعی یک و نیم روز قطع می شود و دوباره  از روز  بعد ادامه می یابد لذا از میان اقوال  اهل علم قول راجح  این است که توقف موقتی خونریزی آن را از حکم دوره  قاعدگی  خارج  نمی کند.
شیخ  دکتر/خالد  بن عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف