درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ازدواج / ازدواج مسیار؛

ازدواج مسیار؛

تاریخ انتشار : 2016-01-18 | عرض : 3302
- Aa +

حکم ازدواج مسیار چیست؟

زواج المسيار؛

الحمد لله  رب  العالمين  و أصلي  و اسلم  علي  نبينا  محمد  و علي  آله  و أصحابه  اجمعین؛ أما بعد:

ازدواج موسوم به " ازدواج مسیار" در حقیقت همان ازدواج شرعی است که همه  شروط یک ازدواج  مشروع از قبیل: رضایت ولی دختر، رضایت دختر و پسر، دو شاهد عادل و مشخص بودن عروس و داماد را دارا است و تنها اشکالات وارده بر ازدواج مسیار  در سه چیز است:

۱- شرط گذاشتن همسر(زن) مبنی بر صرف نظر کردن از برخی حقوق خود مانند دریافت نفقه  و قسم شبانه(نوبت شبگذاری) در صورتی  که همسر نخست مرد نباشد

۲- برگزاری پنهانی  مراسم  ازدواج و عدم آشکار نمودن آن؛

۳-نادیده گرفته شدن بسیاری از مقاصد ازدواج و بروز برخی از مشکلات اجتماعی که در نتیجه این نوع  ازدواج در جامعه مشاهده می شود.

بر همین اساس اهل علم  سه دیدگاه در خصوص حکم ازدواج مسیار ارائه  داده اند:

دیدگاه اول: ازدواج مسیار شرعا جایز است اما به دلیل پنهانی بودن آن مکروه می باشد و این دیدگاه اکثر اهل علم می باشد.

دیدگاه دوم: ازدواج مسیار جایز نیست و این دیدگاه تعدادی  از اهل علم می باشد.

دیدگاه سوم:توقف  در حکم آن است؛زیرا اسباب جواز و تحریم با همدیگر در آن وجود دارند؛

اما از میان اقوال مذکور قول راجح  از دیدگاه  من این است که ازدواج مسیار جایز است ولی مکروه  می باشد زیرا در اصل تمام شروط  ازدواج  مشروع  را دارا است و دلایلی  که جهت منع  آن عنوان شده اند در حد تحریم نیستند و صرف نظر از زیان های مذکور منافعی هم در بر دارد.والله  أعلم.

شیخ دکتر/خالد بن عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف