درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ازدواج / حد و حدود نگاه کردن خواستگار به دختری که قصد ازدواج با او را دارد؛

حد و حدود نگاه کردن خواستگار به دختری که قصد ازدواج با او را دارد؛

تاریخ انتشار : 2016-01-18 | عرض : 3645
EN
- Aa +

خواستگار تا چه حدی می تواند به دختری که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟

صفة الرؤية الشرعية؛

اهل علم در مورد جواز نگاه کردن خواستگار به دختری  که قصد ازدواج با او را دارد اختلاف  نظر ندارند  زیرا در صحیح  مسلم حدیث (١٤٢٤) از یزید بن کیسان و او از ابوحازم  و او از ابوهریره  رضی  الله  عنه روایت شده است که رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم خطاب به مردی  که قصد ازدواج با خانمی را  داشت فرمود: ( أنظرت  إليها؟) يعني: ( آیا به او نگاه کرده ای؟) گفت: خیر؛ فرمود: (إذهب فانظر إليها  فإن في أعين الأنصار  شيئا؟)يعني: ( برو و به او بنگر زیرا چشمان  انصار مورد دارد (تنگ است))
اهل علم پس از اتفاق در مورد جواز نگاه کردن  خواستگار  به چهره دختری  که  قصد ازدواج با او دارد در مورد اینکه  دختر چه اندازه از جسم خود را می تواند در مقابل خواستگارش نشان دهد اختلاف  نظر دارند:
جمهور اهل علم اعم از فقهای مذهب حنفى و مالکی و شافعی قائل بر اینند که: خانم فقط حق نشان دادن چهره و دو کف دست خود تا مچ دست را به خواستگار دارد و مذهب حنفی نیز پاها را به موارد  مذکور اضافه  کرده  است، اما فقهای مذهب حنبلی، دیده شدن اعضایی مانند چهره و دست و گردن  که به طور معمول قابل رؤیت هستند را جایز دانسته  اند و حتی برخی از آنها بر جواز نگاه کردن خواستگار به موهای سر دختری که قصد ازدواج با وی را دارد نیز تصریح  کرده  اند و مذهب ظاهری نیز نگاه کردن به اعضای ظاهری و داخلی را جایز می داند؛ اما به نظر من دیدگاه  فقهای حنبلي صحیح  تر است به دلیل حدیثی  که در مسند امام احمد (١٤١٧٦) و سنن ابوداود ( ٢٠٨٢) از طريق  داود بن حصین  از واقد بن عبدالرحمن، از جابر رضی  الله  عنه  روایت  شده  است  که رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  می فرماید: (إذا خطب أحدکم المرأة، فإن استطاع أن ینظر منها ما یدعوه إلی نکاحها، فلیفعل) _یعنی: (هرگاه  یکی از شما به خواستگاری خانمی رفت و توانست به چیزی  که  مایه  تحقق  ازدواج  او با وی می شود نگاه  کند حتما  این کار را انجام  بدهد) بنابراین  برای یک زن جایز است تا آن قسمت از اعضای بدنش را که  معمولا  دیده  می شوند ( چهره، کف دست هاو گردن) را در مقابل  خواستگار  خودش باز کند  و حتی اگر خواستگار موهای سرش را ببیند اشکالی ندارد به شرطي که این کار در خلوت انجام نپذیرد.
شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف