درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

نماز / حكم جمع نمازها هنگام بارش باران؛

حكم جمع نمازها هنگام بارش باران؛

تاریخ انتشار : 2016-01-18 | عرض : 4411
- Aa +

حکم جمع نماهازها به علت بارش باران در نمازخانه محل کار چیست؟

حكم الجمع في المطر؛

جمع  کردن نمازها به  خاطر  بارش باران، در صورتیکه ترك  جمع موجب نوعی مشقت و حرج برای نمازگزاران  شود جایز  است زیرا  در صحیح  مسلم  حدیث (۷۰۵) از ابن عباس رضي  الله  عنهما  روايت  است گفت: (رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم بدون جود  عذری از قبیل  ترس  یا سفر نمازهای  ظهر و عصر را باهم   و مغرب  و عشاء  را باهم  جمع  کرد)وقتی  علت را از ایشان پرسیدند  گفت: تا اینکه  امتش- در مواقع  ضروری- به مشقت  و حرج  نیفتد) و امام  مالک  رحمه  الله این حدیث  را در الموطا (۳۳۲) روایت کرده و سپس  گفته  است: "به نظر من جمع  مذکور  نمازها  در حالت  بارندگی  باران  بوده  است"
بنابراین  آنهایی  که  در نمازخانه  محل  کار  نماز  می خوانند  اگر تا وقت نماز عصر آنجا باقی  می مانند  جمع  نمازهای  ظهر  و عصر  برای  شان  جایز  نیست  زیرا  در این  صورت  مشقت و حرجی  برای ادا کردن  هر یک از نمازها در وقت  خودشان  وجود  ندارد  ولی اگر قبل از نماز  عصر محل کار را ترک می کنند و بیم  آن دارند  که  به سبب  باران  نتوانند  نماز عصر را در راه  بخوانند  و یا نتوانند  فردی  را بیابند  که  با او به جماعت  بخوانند  در این  صورت  جایز  است  تا نماز ظهر و عصر را باهم جمع  کنند  و این  قول  صحیح  از میان  اقوال  اهل  علم  می باشد  و همچنین قول مذهب  أمام  احمد  رحمه  الله  است  و مذهب  ایشان در مساله جمع بین نمازها  از گسترده  ترین مذاهب می باشد  والله  أعلم. 
برادرتان:
شیخ  دکتر/  خالد  بن عبدالله  المصلح
١٤٢٥/١/١٢ هجري  قمري
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف