درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

حج و عمره / شخص طاس چگونه سر خود را در مناسک حج بتراشد؟

شخص طاس چگونه سر خود را در مناسک حج بتراشد؟

تاریخ انتشار : 2016-01-19 | عرض : 2400
- Aa +

فرد طاس چگونه سر خود را بتراشد و یا کوتاه نمايد؟

كيف يحلق الأصلع؟

بسم الله  الرحمن  الرحيم؛
الحمدلله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:
فقهاء رحمهم الله می گویند: شخص طاسی که سرش فاقد مو است مستحب می باشد تا در مراسم تراشیدن سر حجاج تیغ را بر سرش بکشد و ابن المنذر رحمه الله اجماع و اتفاقیه علماء را مبنی بر عدم  وجوب آن ذکر کرده است اما امام ابوحنیفه رحمه الله بر وجوب کشیدن  تیغ بر سر تصریح نموده است ولى قول صحیح همان  دیدگاه اکثریت اهل علم و اجماع وارد شده می باشد بدین مفهوم که:  اگر حج گزار فاقد موی سر باشد تراشيدن و کوتاه نمودن موى سر بر آن مترتب نمی شود و برخی از اهل علم کشیدن تیغ بر سر را مستحب می دانند تا از این طریق ظاهر عمل را انجام داده باشد و برخی از اهل علم چنین کاری را به سبب عدم وجود فایده مستحب نمی دانند.
برادر شما:
شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله  المصلح  
١٤٢٥/٣/٩ هجري  قمري

مطالب مرتبط

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف