درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

الجنائز / چه اعمالی بعد از مرگ، به شخص متوفی می رسد؟

چه اعمالی بعد از مرگ، به شخص متوفی می رسد؟

تاریخ انتشار : 2016-01-30 | عرض : 3201
FR
- Aa +

چه اعمالی بعد از مرگ انسان به او می رسد؟

ما هي الأعمال التي تصل إلي الميت بعد موته؟

پاداش هر عمل صالحی که بعد از مرگ متوفی  برای او هدیه  می شود به او می رسد اما بهترین چیزی  که  به متوفی  می رسد  دعای بازماندگان  برای  او می باشد  و همچنین  پاداش  هرکار عام المنفعه ای که خود متوفی در دنیا  اعم از صدقه  جاریه  یا علم سودمندی  که از طریق  کتاب یا  موارد دیگر نشر کرده است نیز به او می رسد.
شیخ  دکتر/ خالد بن عبدالله  المصلح
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف