درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

گوناگون / تفاوت بین ورع (پارسایی) و زهد (تقوا) چیست؟

تفاوت بین ورع (پارسایی) و زهد (تقوا) چیست؟

تاریخ انتشار : 2016-02-03 | عرض : 5098
IN
- Aa +

تفاوت بین ورع (پارسایی) و زهد (تقوا) چیست؟

ما الفرق بين الورع و الزهد؛

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:تعدادی  از اهل علم  تفاوتی  در بین پارسائی و تقوی  قائل نیستند  و هر دو عبارت را در یک مفهوم  به کار برده اند اما چنین به نظر می رسد که بین آنها تفاوت  وجود دارد زیرا برخی  از علماء در تعریف  زهد ( پارسایی) گفته  اند: زهد عبارت است از:  ترک چیزهایی که پرداختن  به آنها فایده  ای برای آخرت  ندارد مانند: پرداختن زیاد به امور مباح.
أما در تعریف ورع (تقوی) گفته  اند: ورع  مشروع، ترک چیزهایی  است که پرداختن  به آنها خسارت  مندی  در آخرت را به دنبال  دارد که مشمول  ترک موارد حرام و دوری  از موارد  شبهه  دار می شود زیرا  چه بسا موارد شبهه  دار منجر به خسارت  مندی  در آخرت گردد اما بایستی  دانسته  شود که همگان نمی توانند به مرتبه زهد و ورع  نائل آیندطوریکه  امام  ابن القيم رحمه  الله در کتاب " الفوائد"  می فرماید: ( قلبی  که وابسته  به شهوات است شایستگی  إطلاق نام  زهد و ورع را ندارد)
شیخ  دکتر/ خالد  بن عبدالله  المصلح
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف