درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

گوناگون / آیا شخصی که با برق گرفتگی از دنیا می رود شهید محسوب می شود؟

آیا شخصی که با برق گرفتگی از دنیا می رود شهید محسوب می شود؟

تاریخ انتشار : 2016-02-04 | عرض : 2838
- Aa +

آیا فردی که با برق گرفتی می میرد حکم فردی را دارد که در اثر سوختگی از دنیا رفته است؟ زیرا فردی که در اثر سوختگی از دنیا می رود شهید است اما آیا فردی که در اثر برق گرفتی می میرد نیز شهید تلقی می شود؟

هل المصعوق كهربيا شهيد؟

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:به نظر من برق گرفتگی و سوختگی باهم  تفاوت دارند حتی اگر در تاثیر و نتیجه مشترک  باشند از اینرو بطور قطعی  نمی توانم شخص برق گرفته را در حکم شخص  سوخته قرار بدهم مگر آنکه با برق فشار قوی که موجب سوخته  شدن بدن می شود از دنیا رفته باشد اما برق گرفتگی  با ولتاژ  عادی که موجب سوخته شدن نمی شود را نمی توان در حکم شخص سوخته یا آتش گرفته  قرار داد.
برادر شما:
شیخ خالد بن عبدالله  المصلح  
١٤٢٤/١٠/٢٦ هجري  قمري
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف