درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

الذبائح / قربانی کردن به جای فردی که از دنیا رفته است؛

قربانی کردن به جای فردی که از دنیا رفته است؛

تاریخ انتشار : 2016-02-29 | عرض : 6637
IN
- Aa +

شخصی در طول حیاتش به جای خود قربانی کرده است و اکنون که در قید حیات نیست فرزندانش فریضه حج را به نیابت از او انجام دادند و از تاریخ وفاتش به جای او قربانی می کنند و صدقه می دهند؛ حکم شرعی در خصوص قربانی بجای میت چیست؟ آیا قربانی محسوب می شود یا صدقه تلقی می شود؟

الأضحية عن الميت؛

 بسم  الله  الرحمن  الرحيم؛الحمدلله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:

بهترین چیزی که بازماندگان  می توانند  برای  مردگان  خود بفرستند  دعاء  کردن برای آنها است زیرا دعاء  بهترین عملی  است که بعد از مرگ شان به آنها می رسد و علاوه بر آن بازماندگان  نیز مشمول پاداش  و فایده  می شوند  زیرا  در ازای دعای  بازمانده  به مرده  فرشته ای  به او می گوید: و همانند آن دعاء  برای  شما باشد. اما در اعمال  غیر از دعاء  تنها مردگان  مشمول پاداش  می شوند  و در مورد قربانی  کردن  باید گفت: که قربانی در اصل  برای زنده  ها تشریع شده است و مردگان  در این مسأله  تابع  زندگان  هستند  مگر اینکه شخص متوفی پیش از مرگ خود برای قربانی  وصیت  کند و مالی را جهت آن کنار بگذارد که در این حالت باید وصیت او  با مال مذکور  اجرا شود. والله  اعلم؛

شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله  المصلح

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف