درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

الذبائح / فضیلت قربانی کردن؛

فضیلت قربانی کردن؛

تاریخ انتشار : 2016-02-29 | عرض : 3227
- Aa +

آیا حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در خصوص فضیلت قربانی کردن وارد شده است؟

فضل الأضحية؛

 الحمدلله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:حدیثی  در خصوص فضیلت قربانی کردن  ثابت نشده است مگر نصوصی  که بیانگر استمرار  و مداومت رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  بر قربانی  کردن  می باشند؛

شیخ دکتر / خالد بن عبدالله  المصلح

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف