درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

مربوط به ارث و کمک های مالی / آیامیتوانم باقی مانده عودهایی که جهت معطرکردن مسجداستفاده میشودرا باخودبردارم؟

آیامیتوانم باقی مانده عودهایی که جهت معطرکردن مسجداستفاده میشودرا باخودبردارم؟

تاریخ انتشار : 2016-04-19 | عرض : 5019
- Aa +

سؤال: هزینه عودهایی که جهت خوشبو کردن مسجد استفاده می شوند از سوی مردم پراخت می گردد و بعد از استفاده از آنها دور انداخته می شود که همیشه تکه ای از آن بصورت سالم و قابل استفاده باقی می ماند؟ آیا استفاده شخصی از باقي مانده آنها جایز است؟

هل يجوز أن آخذ من باقي بخور المسجد؟

پاسخ: الحمدلله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:

دور انداختن موارد مذکور و هر وسیله قابل استفاده ای که  وقف مساجد شده است برای مسئولان  مسجد جایز  نمی باشد و اگر چنین کاری  کنند بایستی اموال مذكور به آنها  برگردانده  شود و یا در مسجد دیگری  مورد استفاده  قرار بگیرد  اما استفاده  شخصی از آنها را برای شما جایز  نمی دانم.

برادر شما:

شیخ  دکتر/ خالد بن عبدالله  المصلح 

١٤٢٤/١/٢٩ هجري  قمري

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف