درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / آيا نماز جمعه سنت پیشین(قبلیه) دارد؟

آيا نماز جمعه سنت پیشین(قبلیه) دارد؟

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 3522
EN
- Aa +

هل لصلاة الجمعة سنة  قبلية؟

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف