درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / آیا فوت كردن در روز یا شب جمعه مزیت خاصی دارد؟

آیا فوت كردن در روز یا شب جمعه مزیت خاصی دارد؟

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 6156
- Aa +

هل  من فضيلة  للموت  ليلة الجمعة أو يوم  الجمعة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف