درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / ویژگی های شب جمعه

ویژگی های شب جمعه

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 6050
- Aa +

خصائص ليلة الجمعة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف