درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / ویژگی های روز جمعه؛

ویژگی های روز جمعه؛

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 4464
- Aa +

خصائص  يوم الجمعة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف