درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / فردی که تنها به سجده پایانی نماز جمعه رسیده است، چگونه نماز خود را تکمیل کند؟

فردی که تنها به سجده پایانی نماز جمعه رسیده است، چگونه نماز خود را تکمیل کند؟

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 2175
- Aa +

أدرك السجدة  الأخيرة من صلاة  الجمعة  فكيف  يتم  الصلاة؟

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف