درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / آیا حدیثی در راستای مشروعيت بخشی به دعاى خطيب در خطبه نماز جمعه وارد شده است؟

آیا حدیثی در راستای مشروعيت بخشی به دعاى خطيب در خطبه نماز جمعه وارد شده است؟

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 2800
- Aa +

هل ورد حديث  في  دعاء  الخطيب  يوم  الجمعة؟

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف