درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / شدت گناه در شب جمعه با شب های دیگر تفاوت دارد؛

شدت گناه در شب جمعه با شب های دیگر تفاوت دارد؛

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 5739
- Aa +

المعصية في ليلة الجمعة  تختلف  عن  سائر  الليالي؛

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف