درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / کامل ترین شکل درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز جمعه؛

کامل ترین شکل درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز جمعه؛

تاریخ انتشار : 2016-05-17 | عرض : 5348
- Aa +

أكمل الصيغ في الصلاة  علي النبي  يوم  الجمعة؛

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف