درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / اختصاص دادن شب جمعه به تلاوت قرآن

اختصاص دادن شب جمعه به تلاوت قرآن

تاریخ انتشار : 2016-05-21 | عرض : 2607

قراءة  القرآن  في ليلة الجمعة

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف