درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / اگر ورود فردی به مسجد مصادف با اذان نماز جمعه

اگر ورود فردی به مسجد مصادف با اذان نماز جمعه

تاریخ انتشار : 2016-05-21 | عرض : 2729

من دخل المسجد مع  أذان الجمعة هل يبادر بتحية المسجد؟

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف