درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

جمعه ها / چگونه می توان ساعت های نخستین روز جمعه را با زمان کنونی محاسبه نمود؟

چگونه می توان ساعت های نخستین روز جمعه را با زمان کنونی محاسبه نمود؟

تاریخ انتشار : 2016-05-21 | عرض : 3979

كيف تقدر  الساعات  الأولي من يوم  الجمعة  بالتوقيت  الحالي

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف