درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

عبادت های قلبی / چگونه می توانیم نیت خود را برای خداوند والامقام خالص بگردانیم؛

چگونه می توانیم نیت خود را برای خداوند والامقام خالص بگردانیم؛

تاریخ انتشار : 2016-05-25 | عرض : 4574

كيف نخلص النية لله عزوجل

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف