درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

صلاة الضحى / تفاوت بین نماز شروق و نماز ضحی

تفاوت بین نماز شروق و نماز ضحی

تاریخ انتشار : 2016-05-25 | عرض : 5493

الفرق  بين صلاة الشروق و صلاة  الضحي

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف