درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / آیا عدم پیروی کامل از رسول الله در اذکار داخل نماز موجب کاسته شدن پاداش آن می گردد؟

آیا عدم پیروی کامل از رسول الله در اذکار داخل نماز موجب کاسته شدن پاداش آن می گردد؟

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 5347

الإخلال بمتابعة النبي صلى  الله  عليه  وسلم في أذكار الصلاة هل ينقص  من أجرها

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف