درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / آیا ذکر خاصی وجود دارد که هنگام بارش باران گفته شود؟

آیا ذکر خاصی وجود دارد که هنگام بارش باران گفته شود؟

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 7402

هل يوجد ذكر معين يقال  عند نزول  المطر

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف