درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / پرداختن به نماز سنت پیش از اقدام نمودن به ذکرهای پس از نماز؛

پرداختن به نماز سنت پیش از اقدام نمودن به ذکرهای پس از نماز؛

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 4790

المبادرة  لصلاة الراتبة  قبل الانتهاء من الأذكار

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف