درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

ذکرها / حکم تکرار عبارت"استغفرالله" بدون حضور قلب

حکم تکرار عبارت"استغفرالله" بدون حضور قلب

تاریخ انتشار : 2016-05-26 | عرض : 6211

حكم الاستغفار و القلب غافل

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف