درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

بخش طهارت و مسائل مربوط پاکیزگی / مسح کشیدن بر گوش ها در وضوء؛

مسح کشیدن بر گوش ها در وضوء؛

تاریخ انتشار : 2015-12-09 01:56 PM | عرض : 2349
- Aa +

سوال

جناب شيخ در کشاف القناع آمده است: (مسح قسمت هایی از گوش که توسط غضروف ها پوشیده شده اند واجب نیست زیرا در مسح سر که اصل است مسح محل پوشیده شده توسط مو واجب نمی باشد لذا گوش به طریق اولی مشمول این حکم می گردد در حالیکه غضروف ها پوشش دهتده قسمت فوقانی داخل لاله گوش هستند و سوال اول:آیا این بدان معنی است که برای وضوء گیرنده همین قدر کفایت می کند که انگشتان سبابه خود را داخل سوراخ گوش های خود کند و بدون اینکه پیچ و خم های غضروف گوشش را پاک کند با انگشتان شست خود به پشت گوش های شان مسح بکشد؟ و سوال دوم: آیا شستن برآمدگی موازی با سوراخ گوش در شستن صورت واجب است؟ و سوال سوم: دوست من می گوید پرده جدا کننده ای که سوراخ های بینی را از یکدیگر جدا می کند در او کمی افتاده تر است طوریکه اگر فردی در کنارش بایستد می تواند اطراف داخلی بینی او را ببیند و یک نفر به او گفته است باید محل مذکور را هم بهمراه صورتش در وضو بشوید زیرا در حکم اعضای ظاهری است.آیا سخن او صحیح است و باید آن قسمت را بشوید و یا اینکه استنشاق کفایت می کند؟

مسح الأذنين

پاسخ

بسم  الله  الرحمن  الرحيم  
بیشتر  اهل  علم  معتقدند  که  مسح  گوش  ها در وضوء  واجب  نيست  علمایی مانند امام ابوجعفر  طبری در مورد واجب  نبودن  مسح  گوش  ها و درست  بودن  وضوی  فردی  که گوش  هایش را مسح  نمی کند نیز اجماع  نقل  کرده  است  و برخی  از  علماء  مانند  اسحاق  بن راهويه  نيز  مسح  بر گوش  ها را در وضوء  واجب  دانسته  اند  که  این  قول  مذهب  حنبلی  است  اما  قائلین وجوب  مسح  بر گوش  ها معتقدند  که  مسح  بر بیرون  و داخل  گوش  ها بدون محل  هایی  که  تحت  پوشش  غضروف  ها هستند  کفایت  می کند و بر واجب نبودن پیچ  و  خم های گوش که تحت پوشش غضروف هستند  تصریح  کرده اند  طوريكه  در کشاف  القناع   (۱/۱۰۰) می گوید: (در غسل  باید  مراقب  رسیدن  آب  به پیچ  و خم  های  گوش  و قسمت  ورودی  آن بود  اما  مسح  آنها  در وضوء واجب  نیست و نیز شستن  قسمت داخلی پرده جداکننده بینی واجب  نیست  و به نظر من این مساله یا ناشی از تحقیق نکوهیده  شده است  و یا از وسواس  نشأت  می گیرد  که  باید  از آن اجتناب  ورزید.
خداوند شما را بسوی همه خیرها رهنمون  سازد.

شیخ دکتر/خالد  بن  عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف