درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

زکات / زمینی دارم که آن را برای فروش گذاشتم؛ زکات آن را چه موقع باید محاسبه و پرداخت کنم؟

زمینی دارم که آن را برای فروش گذاشتم؛ زکات آن را چه موقع باید محاسبه و پرداخت کنم؟

تاریخ انتشار : 2016-01-13 05:57 PM | عرض : 1916
- Aa +

سوال

زمینی دارم که آن را برای فروش گذاشتم؛ زکات آن را چه موقع باید محاسبه و پرداخت کنم؟

لدي أرض و عرضتها للبيع فمتي أخرج زكاتها؛

پاسخ

اگر زمین مذکور تجاری باشد و به هدف  کسب و تجارت خریداری  شده باشد  در این صورت اگر یک سال از مالکیت آن بگذرد  بایستی  به همراه  باقی  اموال تان  زکات آن را محاسبه  و پرداخت کنید اما اگر خرید آن به قصد تجارت نبوده باشد در این حالت مشمول زکات نمی گردد  حتی  اگر چندین سال هم در معرض فروش باشد.
شیخ دکتر/خالد  بن عبدالله  المصلح

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف