درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

زکات / حساب زکات مراکز تجاری؛

حساب زکات مراکز تجاری؛

تاریخ انتشار : 2016-01-13 06:01 PM | عرض : 2448
- Aa +

سوال

روش محاسبه زکات مراکز تجاری مانند سوپرمارکت که در پایان هر سال هجری بایستی به آن اقدام کرد چگونه است؟

حساب زكاة الأسواق التجارية؛

پاسخ

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد: در روز پرداخت زکات ارزش همه اجناس مغازه را با قیمت فروش محسابه کن، اگر ارزش حاصل به میزان هشتاد و پنج گرم طلا برسد یک چهلم ( یا دو و نیم درصد) آن را بعنوان زکات بپرداز؛ به طور مثال اگر ارزش اجناس( ٤٠٠٠٠)ريال  باشد بایستی  هزار ریال  آن را بعنوان  زکات پرداخت نمایید.
شیخ دکتر/خالد بن  عبدالله  المصلح
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف