درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

روزه / استفاده كرد از قطره چشم در ماه رمضان؛

استفاده كرد از قطره چشم در ماه رمضان؛

تاریخ انتشار : 2016-01-14 03:32 PM | عرض : 1218
- Aa +

سوال

حکم استفاده کردن از قطره چشم در رمضان چیست؟

استعمال قطرة العين في رمضان؛

پاسخ

اگر روزه  دار طعم قطره  چشم را إحساس  کند باید از بلعیدن  آن خودداری  نماید  اما اگر ناخواسته به گلویش رسید مانعی  ندارد و روزه  اش  صحیح  است  زیرا أولا  قطره  چشم خوردن  و نوشیدن  محسوب  نمی شود  و درضمن غیرعمدی  به گلویش  رسیده  است و اینکه  چشم  از منافذ  معمول  ورود آب  و غذا به درون  جسم  محسوب  نمی گردد از اینرو  همه  اقوالی  که  استفاده  از قطره  را باطل  کننده  روزه  می دانند  صحیح  نمی باشند  بنابراین  اگر روزه  دار نیاز به استفاده از قطره  چشم داشته باشد- از  آن استفاده  کند-اما  از بلعیدن طعم و مزه ناشی  از قطره که به دهانش می رسد خودداری نماید.
شیخ  دکتر/خالد  بن عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف