درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

روزه / استفاده از آمپول انسولین در ماه رمضان؛

استفاده از آمپول انسولین در ماه رمضان؛

تاریخ انتشار : 2016-01-16 02:06 PM | عرض : 1305
- Aa +

سوال

حكم استفاده از آمپول انسولین در ماه رمضان چیست؟

إستعمال إبرة الأنسولين في رمضان؛

پاسخ

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.
أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:
آمپول انسولین روزه را باطل نمی کند زیرا این آمپول از نوع  آمپول  های درمانی  به شمار می رود و فرد را از خودن و آشامیدن  بی نیاز  نمی کند؛ آمپول ها بطور کلی به دو دسته  تقسیم می شوند:
آمپول های درمانی  و آمپول  تقویت کننده؛
آمپول های درمانی، آمپول هایی هستند که جهت معالجه بیماری یا کاستن میزان آن مورد استفاده قرار می گیرند در این حالت برای روزه دار جایز است تا از آمپول  انسولین استفاده  کند و فرقی نمی کند که از زیر پوست تزریق شود یا از طریق رگ.
نوع دوم از آمپول ها، آمپول های تقویت کننده ای می باشند که بیمار جهت رفع خشکیت یا سایر مقاصد درمانی از آن استفاده می کند که اکثریت  فقهای  معاصر بر آنند که این آمپول ها روزه را باطل می کنند  و تعدادی از اهل علم می گویند: استفاده از آمپول های مذکور موجب باطل شدن روزه نمی شوند  زیرا خوردن  و نوشیدن نیستند و این قول، راجح ترین قول از میان اقوال  اهل علم است- والله أعلم- زیرا آمپول های تقویت کننده  تنها بخشی از هدف مدنظر در خوردن و نوشیدن  را تامین می کنند و نه همه آن را؛ زیرا مردم تنها جهت تقویت بدن شان به خوردن  و آشامیدن نمی پردازند  بلکه علاوه بر تقویت بدن جهت لذت بردن از غذا و نوشیدنی نیز به خوردن و آشامیدن  روی  می آورند از اینرو هرگاه در چیزی تنها بخشی  از هدف مدنظر محقق شود  نمی توان  آن را به چیزی ملحق کرد که کل هدف در آن محقق  می گردد.بنابراین  از میان دو قول  فوق، ارجح  أقوال این است  که استفاده از آمپول های تقویت کننده موجب  باطل  شدن روزه نمی شوند .اما از باب امانت  علمی  باید بگوییم: اکثریت علمای  معاصر در بین آمپول های تقویت کننده و آمپول  های درمانی  تفاوت  قائل هستند و معتقدند  که استفاده  از آمپول های درمانی روزه  را باطل  نمی کنند  ولی  استفاده  از آمپول های  تقویت  کننده  موجب  باطل  شدن روزه  می شوند و برخی  از اهل علم معتقدند  که همه آمپول  ها اعم از درمانی  و تقویت کننده  موجب  باطل  شدن روزه می شوند.
اما قول  راجح  این است که همه آمپول ها اعم از درمانی  یا تقویت  کننده موجب  باطل  شدن  روزه  نمی شوند.
شیخ دکتر/خالد  بن عبدالله  المصلح

مطالب مرتبط

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف