درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

نماز / زمان نماز عصر چه موقع است؟

زمان نماز عصر چه موقع است؟

تاریخ انتشار : 2016-01-18 05:48 PM | عرض : 2732
- Aa +

سوال

من تقريبا ساعت٢:١٥ دقيقه ظهر از مدرسه به خانه ميرسم و سپس تا ساعت۴ بعدازظهر می خوابم و بعد از آن نماز عصر را می خوانم؛ نظر شما در اين مورد چیست؟

ما هو وقت صلاة العصر؟

پاسخ

بسم الله  الرحمن  الرحيم
اگر نماز عصر را قبل از زرد شدن آفتاب می خوانید که وقت اصلی  نماز عصر همین موقع( قبل  از  زرد شدن آفتاب) می باشد  و به تأخیر انداختن  آن  بعد از زرد شدن آفتاب  تنها  هنگام ضرورت  جایز  است   زیرا  نماز  عصر  دارای  دو وقت است:وقت  ضرورت  و وقت  اختیار؛؛وقت اختيار  از خروج  وقت ظهر  تا زرد  شدن آفتاب است  و اما  وقت  ضرورت  از لحظه  زرد  شدن  آفتاب  تا غروب  آن است  و این  زمان بندی برای  نماز  عصر  از  سنت ثابت  می شود.
برادرتان:
شیخ  دکتر/خالد  المصلح
١٤٢٤/٩/١٨ هجري  قمري
×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف