درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

بخش طهارت و مسائل مربوط پاکیزگی / پوشیدن نقاب برای خانمی که در حال احرام است؛

پوشیدن نقاب برای خانمی که در حال احرام است؛

تاریخ انتشار : 2016-01-18 06:40 PM | عرض : 1785
- Aa +

سوال

آیا برای بانوانی که در حال احرام هستند جایز است تا از روی نقاب خود پوششی بر روی سر و چهره های شان قرار دهند؟

لبس النقاب للمرأة المحرمة؛

پاسخ

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:به نظر من چنین کاری یک نوع دورزدن جهت پوشیدن نقاب هنگام احرام است زیرا رسول الله  صلی الله  عليه  وسلم  می فرماید: ( لاتلبس النقاب) يعني: ( زن- هنگام احرام- نباید نقاب بپوشد)؛ جهت روشن تر شدن موضوع آن را به یک مساله واضح تر از آن تشبیه می کنیم؛ به طور مثال اگر مردی شلوار و پیراهن بپوشد و سپس از روی آنها لباس احرام  برتن کند در این حالت به او می گوییم: این جایز نمی باشد و بایستی لباس های مذکور که دارای دوخت و دوز هستند را از از تن بیرون بیاوری و در مورد بانوان نیز مساله  به همین  ترتیب  است بگونه  ای که اگر خانمی در حال احرام نقاب یا دستکش  بپوشد و آن را در جیب عبا یا مانتوی  خود پنهان  کند برای او کفایت نمی کند زیرا هدف نمایان نشدن دستکش ها نیست بلکه نبایستی آنها را در حال احرام بپوشید اما می توانید دستان تان را با پوشش دیگری که دوخت و دوز ندارد بپوشانید  و همچنین در مورد نقاب می گوییم: در حال احرام نبایستی  آن را بپوشید اما می توانید  با پوشش  دیگری که دوخت و دوز ندارد چهره خود را بپوشانید و قرار دادن پوشش از روی نقاب کفایت نمی کند زیرا وي در این حالت مشابه مردی است که از روی لباس های خود لباس إحرام بر تن می کند.
شیخ دکتر/خالد بن عبدالله المصلح

ممکنه دوست داشته باشی

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف