درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

حج و عمره / گذشتن از میقات بدون داشتن احرام؛

گذشتن از میقات بدون داشتن احرام؛

تاریخ انتشار : 2016-01-19 07:58 AM | عرض : 2357
- Aa +

سوال

اگر کاپیتان هواپیما اعلام رسیدن به میقات را فراموش کند و یا ما ابلاغ او را نشنویم در این حالت تکلیف چیست؟و آيا مشمول پرداخت فدیه می شوم؟

تجاوز الميقات دون الإحرام؛

پاسخ

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:

بر اساس دیدگاه جمهور (اکثریت) اهل علم در هر دو حالت مذكور بایستي فدیه بپردازد مگر آنکه بازگردد و از میقات احرام ببندد.

برادر شما:

شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله المصلح

١٤٢٤/١١/١١ هجري  قمري

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف