درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا
×

فرستاده شده و جواب خواهد داد

×

با عرض پوزش، شما نمیتوانید بیش از یک فتوا در روز بفرستید.

السياسة الشرعية / هنگام رانندگی چرت زدم و خودرو واژگون شدودر اثر آن مادرم فوت کرد؛حال تکلیف من چیست؟

هنگام رانندگی چرت زدم و خودرو واژگون شدودر اثر آن مادرم فوت کرد؛حال تکلیف من چیست؟

تاریخ انتشار : 2016-03-02 08:21 PM | عرض : 1611
- Aa +

سوال

تقدیر خداوند چنین بود که با خودروی خودم در یک اتوبان دچار سانحه رانندگی شوم طوریکه هنگام رانندگی چرت زدم و ناگهان خودرو واژگون شد و این امر منجر به مرگ مادرم که در کنار من بود گشت و برخی از أهل خیر به من گفتند که این کار قتل غیرعمد تلقی می شود و باید کفاره بپردازم؛

نعست فانقلبت السيارة و توفيت والدي فماذا علي؟

پاسخ

تقدیر خداوند چنین بود که با خودروی خودم در یک اتوبان  دچار  سانحه  رانندگی شوم طوریکه هنگام رانندگی چرت زدم و ناگهان خودرو  واژگون  شد و این امر منجر به مرگ  مادرم  که در کنار  من بود گشت و برخی  از أهل  خیر به من گفتند که  این کار قتل  غیرعمد  تلقی  می شود و باید  کفاره  بپردازم؛

پاسخ: الحمدلله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:

کفاره  بر شما واجب  است  زیرا  قتل در حالت مذکور  قتل  غیرعمد می باشد  و کفاره قتل غیرعمد عبارت  است  از آزاد  کردن  یک برده مؤمن  و اگر نیافتید  بایستی  دوماه  پیاپی روزه  بگیرید.

شیخ  دکتر/ خالد  بن عبدالله  المصلح

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف